ชำนาญ จันทร์เรือง

“ทำไมคนกรุงเทพเลือกผู้ว่าฯ ของตนเองได้ แล้วคนจังหวัดอื่นทำไมเลือกผู้ว่าฯของตนเองไม่ได้ หรือว่าคนจังหวัดอื่นเป็นพลเมืองชั้นสองของประเทศนี้”

16 ม.ค.56