โธมัส ฟูลเลอร์ (Thomas Fuller)

"In sentencing a former protest leader to two years in prison, a court ruled that the defendant was liable not only for what he said, but also for what he left unsaid." ("การจำคุก 2 ปี อดีตผู้นำการประท้วง ศาลตัดสินว่าจำเลยหมิ่นไม่เพียงจากสิ่งที่เขาพูด แต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่เขาละไว้ไม่พูดออกมา")

17 ม.ค.56, ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ในบทความ "In Thailand, a Broader Definition of Insulting Royalty"
www.nytimes.com/2013/01/18/world/asia/in-thailand-a-broader-definition-of-insulting-royalty.html