สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์

"..ผมเชื่อว่าเมื่อได้มีกระแสการพูดคุย และมีการใช้เหตุใช้ผลถกเถียงกัน ผมแน่ใจนะครับว่าถึงที่สุดนอกจากผู้คนจะเกิดปัญญาแล้ว ผู้คนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวก็จะเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แน่นอน เพราะด้วยความที่มันสร้างปัญหาและด้วยความที่มันไม่เป็นประชาธิปไตย.."

ส.ว.เลือกตั้ง จาก จ.นครศรีธรรมราช อดีตผู้นำนักศึกษาคนแรกที่ถูกจับในช่วงพฤษภาทมิฬ แสดงทัศนะถึงการแก้ไขแก้ไขรัฐธรรมนูญ
http://news.parliament.go.th/program/scoop/348.html