ซะการีย์ยา อมตยา

"ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่ วรรณกรรมก็มีความจำเป็นสำหรับ 'การเมือง' เพราะมันได้ให้ 'เสียง' ให้กับสิ่งที่ไม่เคยมี 'เสียง' ให้ 'ชื่อ' กับสิ่งที่ไม่เคยมี 'ชื่อ' มาก่อน"

24 ม.ค.56, ในจดหมายเปิดผนึกถึงสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กรณีคำพิพากษา "สมยศ"
https://www.facebook.com/zakariyaamataya/posts/592590524089401