อมรา พงศาพิชญ์

"สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการชุมนุม ประเทศเรามีเหลือเฟือจนทะเลาะกันเอง แต่บางประเทศยังไม่มี”

9 ก.พ. 56, ปธ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวในการเสวนา "สิทธิมนุษยชนของอาเซียนและความท้าทายรูปแบบใหม่ในความมั่นคงระหว่างประเทศ" ที่คณะรัฐศาสตร์ฯ มช.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=422543814493755