เพ็ญจันทร์ โพธิ์บริสุทธิ์

“อินเตอร์เน็ตช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยและให้ข้อมูลกับคนที่กำลังจะไปเลือกตั้ง แต่ปัญหาของคนไทยคือ คิดว่าคนอื่นๆ จะเป็นคนที่โดนกล่อมโดนหลอกได้ง่ายโดยสื่อ เลยจะต้องมีการแบนกันเรื่อยมา”

นักศึกษาปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยยูทาห์ ผู้ศึกษาวิจัยด้านโซเชียลมีเดีย กล่าวถึงการเคอร์ฟิวโซเชียลเน็ตเวิร์คห้ามหาเสียงหลัง 6 โมงเย็น
http://www.prachatai.com/journal/2013/03/45565