สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

"ถ้าเราไม่มีเสรีภาพให้พูดได้เต็มที่ เราบอกไม่ได้หรอกว่าจริงๆ แล้วความเห็นจริงๆ มันเป็นอย่างไร"

12 มี.ค.56 ในรายการ ตอบโจทย์ฯ กับประเด็น "สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ"