สมชัย สุวรรณบรรณ

“เราต้องถือว่า ผู้ร้องเรียนเป็นผู้ชมผู้ฟังจำนวนหนึ่ง ที่เราต้องฟังเสียงเหมือนกัน ภายใต้สถานการณ์นี้เราขอเวลาที่จะตั้งสติว่าจะทำเรื่องนี้อย่างไรจึงนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งเป็นกลไกตามกฎหมายของไทยพีบีเอส"

17 มี.ค. 56, ผอ.ไทยพีบีเอส แถลงประเด็นการชะลอการออกอากาศรายการตอบโจทย์ ตอน 5
http://www.prachatai.com/journal/2013/03/45802