จิตตนาถ ลิ้มทองกุล

"ผมกำลังจะบอกว่าเรื่องของชาติบ้านเมือง ผมมีความจำเป็นที่ผมต้องพูด เรื่องของชาติบ้านเมืองมันไม่มีเพื่อน ไม่มีพี่ ไม่มีน้อง เราไม่จำเป็นต้องฆ่ากัน แต่ว่าเรื่องอะไรที่ต้องพูดเราก็ต้องพูด ผมไม่ใช่คนที่เอาพวกพ้องเป็นหลัก ผมเอาชาติบ้านเมืองเป็นหลัก"

19 มี.ค. 56, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเอเอสทีวีผู้จัดการ ตอบนายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
http://prachatai.com/journal/2013/03/45845