นิตินัย ศิริสมรรถการ

“เรื่องหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่ใช่ประเด็นหลัก มุมหนึ่งคนบอกว่าหนี้จะอยู่ไปกับเราอีก 50 ปี ผมก็ถามว่าแล้วรถไฟอยู่ไปอีก 50 ปี หรือเปล่า ถ้าหนี้มันอยู่ไปอีก 50 ปี แล้วรถไฟมันอยู่ไปอีก 50 ปี ผมก็โอเค”

18 เม.ย.56, ประธานกรรมการบริษัท มาเก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด กล่าวถึงโครงการกู้เงิน 2 ล้านล้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
http://prachatai.com/journal/2013/04/46298