นิธิ เอียวศรีวงศ์

"..วิธีที่จะเอาใจ คุณจะเอาใจขวาจัดก็ได้ เอาใจซ้ายจัดก็ได้ คนที่ไปชุมนุมกันเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชานิยมชัดๆ เลยนะครับ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพนับถือในประเทศไทย ในหมู่ประชาชนกว้างขวางมาก แต่ไม่ค่อยมีใครพูดว่า พวกเสื้อเหลืองก็ประชานิยม ขวาจัดก็ได้ ซ้ายจัดก็ได้ เผด็จการก็ได้ ประชาธิปไตยก็ได้ ได้หมดทุกอย่างตราบเท่าที่คุณเอาใจประชาชนเพื่อการสนับสนุน.."
 
30 พ.ค.56, อธิบายถึง "การเอาใจประชาชน" ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะของ "ประชานิยม" ในงานนเสวนาสาธารณะ “คิดใหม่ประชานิยม: จากรัฐบาลทักษิณถึงยิ่งลักษณ์ เราเรียนรู้อะไรบ้าง”
http://prachatai.com/journal/2013/05/46972