สิบตรีประจำการแบรดลีย์ แมนนิง

“ยิ่งอ่านมากเท่าไร ผมก็ยิ่งประหลาดใจกับวิธีการจัดการกับประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ (ของรัฐบาลผม) และเริ่มคิดว่าการตกลงเจรจาอย่างเป็นความลับตามที่ปรากฏในเอกสารเหล่านี้ และการกระทำที่ดูเหมือนเป็นอาชญากรรม ช่างไม่คู่ควรกับประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำโลกเสรี (อย่างสหรัฐฯ) เลย...ผมได้ข้อสรุปว่า ข้อมูลเหล่านี้จะต้องเปิดเผยให้สาธารณะได้รับทราบ”

ถ้อยแถลงต่อศาลก่อนการไต่สวนคดี ในข้อหา 'ให้ความช่วยเหลือศัตรู' หลังเขาเป็นผู้ต้องสงสัยเผยแพร่เอกสารลับแก่ 'วิกิลีกส์' (คำแปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์)