เล็ก บ้านดอน

“ในระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชน เราสามารถตรวจสอบได้ แต่การรัฐประหารเราไม่สามารถตรวจสอบได้เลย”

ประธานกลุ่มภาคีพลังประชาชน (ภปช.)
http://prachatai.com/journal/2013/06/47212