วรชัย เหมะ

“การเลือกตั้งดอนเมืองก็เห็นแล้วว่าการใช้คนไม่เหมาะจะเกิดปัญหา ประชาชนเขามองว่าดูถูกเขา เขาถามผมมาจนสะอึกว่า เป็นส.ส.แล้วลาออกทำไม ผมเคยค้านเรื่องนี้ให้เอาภรรยาของนายการุณ โหสกุล ลงสมัครดีกว่า นายยุรนันท์ ภมรมนตรี เรื่องนี้ไม่ใช่เพราะพรรคเพื่อไทยเสื่อม แต่เป็นเพราะประชาชนมองว่าไปดูถูกเขา”
 
19 มิ.ย.56, ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย
http://www.naewna.com/politic/56441