ภรณ์ทิพย์ มั่นคง

“ถ้าการช่วงชิงกลับมาคือการบอกเล่าเรื่องจริง เราก็คิดว่าการบอกความจริงคือสิ่งที่ต้องทำ เป็นสิ่งที่ควรจะทำ..”

22 มิ.ย.56, ผู้ก่อการจัดงาน ‘เฉลิมฉลองวันชาติ 24 มิถุนา’ กล่าวถึงความสำคัญของการช่วงชิงวันชาติกลับมาเป็นวันที่ 24 มิ.ย.
http://prachatai.com/journal/2013/06/47338