คณะราษฎร

"ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า ประเทศเรานี้เป็นของราษฎร ไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง บรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศมีอิสรภาพพ้นมือจากข้าศึก พวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิบ.."
 
ย่ำรุ่ง, 24 มิ.ย.2475 หรือ เมื่อ 81 ปีที่แล้ว ความตอนหนึ่งในประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1
http://www.pridiinstitute.com/autopage/show_page.php?h=11&s_id=19&d_id=19