แก้วสรร อติโพธิ

".. อย่าอ้างเสียงข้างมากมาเป็นเผด็จการ ลำพังเสียงเลือกตั้งในหีบนั้นน่ะ มันไม่ใช่ใบอนุญาตให้เป็นเจ้าของประเทศ"

30 มิ.ย.56, ผู้ประสานงานกลุ่มไทยสปริง กล่าวใน การจัดชุมนุมออนไลน์ "ไทยสปริง" ในหัวข้อ "ระบอบทักษิณรัฐบาลขี้หมูไหล"
http://prachatai.com/journal/2013/07/47486