เกษียร เตชะพีระ

"..นับวันประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันก็ ล้มง่ายเข้า และ สร้างยากขึ้น ทุกที.."

4 ก.ค.56, กล่าวถึง 6 ข้อคิดจากรัฐประหารในอียิปต์
https://www.facebook.com/kasian.tejapira/posts/10201504829805529