แอดมินเพจซดเหล้าเข้าพรรษา

“..รัฐนำเอา “ศาสนา” ใหญ่ของรัฐ มาใช้ในการ “ควบคุม” พฤติกรรมของพลเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเป็น “รัฐสมัยใหม่” เพราะมันจะเปิดโอกาสให้มีการ “ละเมิดสิทธิผู้อื่น” ในนามศาสนาได้อีกมาก..” 
 
11 ก.ค.56, กล่าวถึงเทศกาลเข้าพรรษา “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง”
http://prachatai.com/journal/2013/07/47643