ศ.โมนา เอลโกบาชี

"มันเป็นวาทกรรมแนวชาตินิยมจัดแบบเดิมๆ ที่พูดว่ากลุ่มอิสลามเป็นผู้ก่อการร้าย บอกว่าประชาชนเหล่านี้เป็นกลุ่มอิสลามข้ามชาติหรือสิ่งที่มาจากต่างชาติ พวกเขาถึงไม่ใช่ชาวอียิปต์จริงๆ"

นักรัฐศาสตร์จากวิทยาลัยบาร์นาร์ดประเทศอียิปต์
http://prachatai.com/journal/2013/08/48299