สุภัทรา นาคะผิว

“ถ้ายอมทริปส์พลัสด้านยา ยอมให้มีการขยายการคุ้มครองสิทธิบัตรยาเพิ่มขึ้นอีก 5 ปี จะมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นอีกเป็น 27,883 ล้านบาท/ปี และหากยอมปล่อยให้มีการผูกขาดข้อมูลการขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือ Data Exclusivity จะมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายด้านยาของไทย เพิ่มขึ้น 81,356 ล้านบาทต่อปี”

17 ก.ย.56, ประธานคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ กล่าวถึงถึงเอฟทีเอไทย-อียู ที่กำลังเจรจา
http://prachatai.com/journal/2013/09/48794