โตมร ศุขปรีชา

"ความพยายาม 'กลับบ้าน' ของทักษิณนั้น ไม่ใช่เรื่องตบมือข้างเดียว แต่ต้องมี 'ฉันทานุมัติ' บางอย่างจากบางระดับ ถึงจะเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น การไม่เอาทักษิณ จึงต้องไม่เอา 'ฉันทานุมัติ' นั้นด้วย นี่เป็นเรื่องสำคัญมากต่อการเติบโตไปเป็น ‘ประชาชน’ ที่แท้จริง"

3 พ.ย.56, โพสต์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 'Tomorn Sookprecha'
https://www.facebook.com/tomornism/posts/440398569402917