ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

"ที่ว่าดิฉันขาดความรู้ ขาดสติปัญญา ท่านสมาชิกบอกว่าดิฉันโง่ ก็คงยากที่จะอธิบายเพราะเราไม่เคยร่วมงานกัน"

26 พ.ย. 2556, นายกรัฐมนตรีกล่าวในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่รัฐสภา