สมเกียรติ อ่อนวิมล

"ที่พวก กปปส. กำลังคุกคามสื่อโทรทัศน์อยู่นี้ เป็นเผด็จการรูปแบบหนึ่งของมวลมหาชน ภายใต้การนำของกลุ่มคนคณะหนึ่งเท่านั้น ไม่เป็นประชาธิปไตย"

1 ธ.ค.56, ทวีตหลังผู้ชุมนุมต้านรัฐบาลเข้าควบคุมสื่อหลายแห่ง
https://twitter.com/somkiatonwimon/status/407007594704666624