พระไพศาล วิสาโล

"จะโค่นล้มระบอบทักษิณอย่างไร พึงระวังอย่าให้ระบอบอื่นที่เลวร้ายกว่ามาแทนที่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง จะโค่นล้มทักษิณอย่างไร ก็อย่าปล่อยให้ระบอบประชาธิปไตย ที่การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญอันจะขาดเสียมิได้ ถูกทำลายไปด้วย หาไม่แล้วความเสียหายร้ายแรงต่าง ๆ จะตามมา อย่างไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้มาเลย"
10 ธ.ค.56
https://www.facebook.com/psvisalo/posts/10152051951636624