คริส เบเกอร์

"ชนชั้นนำและชนชั้นกลางกรุงเทพ มักใช้เวลาในฮ่องกง บอสตัน หรือปารีส มากกว่าในหมู่บ้านของไทย" "ทัศนะของพวกเขาที่มองว่า ชาวบ้านยากจนไร้การศึกษา นั้น ล้าสมัยไป 2 ทศวรรษ"

นักวิชาการชาวอังกฤษผู้ศึกษาการเมืองไทย กล่าวใน รอยเตอร์, "High society hits the streets as prominent Thais join protests"
http://in.reuters.com/article/2013/12/13/thailand-protests-prominent-idINDEE9BC0DT20131213