สุเทพ เทือกสุบรรณ

รับรองว่าคึกคัก ถนนทั้งกรุงเทพฯ จะเป็นถนนคนเดินหมด

1 ม.ค.57 กล่าวถึงมาตรการปิด กทม. 13 ม.ค. นี้