ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

"..หากท่านไม่อยากให้รัฐบาลกลับมาก็ต้องต่อสู้ผ่านการเลือกตั้ง และเปลี่ยนการชุมนุมมาเป็นพลังในการตรวจสอบเป็นหูเป็นตา.."

5 ม.ค.57 นายกรัฐมนตรี
http://prachatai.com/journal/2014/01/50953