ปราชญ์ ปัญจคุณาธร

"ironic ได้อีก elite ปลุก bourgeoisie มาปฏิวัติล้มระบอบของคนส่วนใหญ่ แต่กลับอ้างนิยายเกี่ยวกับการปฏิวัติที่คนส่วนใหญ่พยายามล้มระบอบของ elite และ bourgeoisie"

5 ม.ค.57 กล่าวถึงกรณีที่กรณ์ จาติกวณิชเทียบการ 'shutdown bangkok' ของ กปปส. กับ Les Miserables
https://www.facebook.com/prach.pan/posts/10153714742135608