ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

"เมื่อเลือกใช้วิธีการที่ผิด เพื่อจะไปทำสิ่งที่ถูก ยิ่งทำให้ระบอบทักษิณแข็งแกร่งและชอบธรรมมากขึ้น เราควรใช้วิธีที่ถูกต้อง ล้มด้วยการไม่เลือก เป็นวิธีที่ดีที่สุด ไม่ต้องสูญเสียบาดเจ็บล้มตายใดๆทั้งสิ้น"

17 ม.ค.57
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656034601109939