พงศ์เทพ เทพกาญจนา

"ความจริงคนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุดคือคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งครับท่านประธาน อย่างไรก็ตามทั้ง กกต.ก็ดี ทั้งรัฐบาลก็ดี ก็พยายามทำในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด ที่จะทำให้การขัดขวางนั้นสามารถจะไม่เป็นอุปสรรค แต่ก็ทำได้ยากด้วยข้อจำกัดต่างๆ แม้กระทั่งถนนที่ผ่านมาทางหน้าศาลรัฐธรรมนูญ กระผมเองก็ผ่านไม่ได้เป็นเวลานาน"

19 มี.ค.57 รองนายกรัฐมนตรี ตอบคำถาม ตลก.ศาลรธน.ในฐานะตัวแทนรัฐบาล
http://news.voicetv.co.th/democracycrisis/100427.html