เกษียร เตชะพีระ

"ความสำเร็จทางการเมืองอันยิ่งใหญ่ที่สุดในรัชกาลปัจจุบัน คือ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะระบอบนี้เชื่อมคล้องร้อยรวมสิ่งที่คนไทยรักที่สุดทางการเมืองไว้ด้วยกันทั้งหมด กล่าวคือเป็นระบอบที่เชื่อมคล้องร้อยรวมสถาบันกษัตริย์ เข้ากับประชาธิปไตยและเข้ากับรัฐธรรมนูญ เหมือนกาแฟ ระบอบทรีอินวัน ปัญหาคือ ระบอบทรีอินวันกำลังเผชิญกับนายกฯเถื่อน ข้อเสนอของ กปปส. จะแยกทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะแยกทรีอินวันออกจากกัน "เถื่อน" คือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้กำลังบังคับข่มขู่ให้ยอมรับ เราไม่ได้เลือก ไม่ใช่ของเรา"
 
17 พ.ค. 57 ใน ปาฐกถาในหัวข้อ "ข้ามกรวยไปเลือกตั้ง"
http://prachatai.com/journal/2014/05/53274