พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

"..สวัสดี"

ย่ำรุ่ง อังคาร 20 พฤษภาคม 2557 ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย