ซูซิโล บัมบัง ยุดโยโน ประธานาธิบดี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ก็จริงที่ว่ามันเป็นกิจการภายในประเทศของไทย แต่อาเซียนเป็นประชาคมที่ห่วงใยและแบ่งปัน

กล่าวตามตรงแล้ว อินโดนีเซียนั้นกังวลต่อสถานการณ์เพราะการรัฐประหารโดยกองทัพไม่เป็นประชาธิปไตย ผมต้องหนักแน่น ชัดเจนและตรงไปตรงมา ถึงแม้ว่ามันจะเป็นกิจการในประเทศไทย แต่อินโดนีเซียก็แสดงความกังวล

กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ 24 พ.ค. 2557
http://prachatai.org/journal/2014/06/53795