ซา เค็ง

"ข้อเท็จจริง คือพวกเขาผิดกฎหมาย แต่เมื่อเทียบกับการทำผิดกฎหมายกับชีวิตของประชาชนนั้น ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เพราะชีวิตของมนุษย์มีคุณค่ากว่ามาก"

รมว.มหาดไทย ประเทศกัมพูชา กล่าวถึงกรณีแรงงานชาวกัมพูชาเดินทางออกจากประเทศไทย
http://www.cambodiadaily.com/news/at-thai-border-workers-speak-of-coordinated-raids-extortion-61696/