ภุชงค์ นุตราวงศ์

"ผมเชื่อว่าแนวความคิดของท่านประยุทธ์ ท่านเป็นนักประชาธิปไตยอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเหตุการณ์บางอย่างมันก็จำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบร้อย"

17 ก.ค.57, เลขาธิการ กกต.
http://news.voicetv.co.th/thailand/111290.html