แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

"การทรมานไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เป็นเครื่องมือที่ล้าสมัยในการสร้างความหวาดกลัว"

ในแคมเปญล่ารายชื่อ "เปิดหู เปิดตา เปิดปาก ร่วมกันยุติการทรมาน"
https://www.amnesty.or.th/get-involved/take-action/371