สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

"..ผมคิดว่าคสช.เป็นความหวัง แต่การที่เป็นความหวังจะต้องไม่ผูกขาดการทำทุกอย่างเพื่อชาติ การทำเพื่อชาติมันเป็นสิทธิของทุกคน .."

20 ส.ค.57 “ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน” กล่าวกับทหารที่เข้าเจรจาเพื่อให้ยุติการเดินรณรงค์
http://www.tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=4778.php