วิทยา สุริยะวงศ์

"..จริงๆ แล้วคุณสนธิไม่ใช่อาชญากร แต่เข้ามาเรือนจำเพราะอุบัติเหตุทางธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ.."

26 ส.ค. 57 อธิบดีกรมราชทัณฑ์
http://manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000097454