สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

"ป.ป.ช. ไม่ควรอ้างถึงงานวิชาการของทีดีอาร์ไอในฐานะที่เป็น "หลักฐาน" ในการตัดสินกล่าวโทษผู้ใด เพราะพยานหลักฐานทางวิชาการย่อมมีลักษณะแตกต่างจากพยานหลักฐานในคดีอาญาหรือคดีการเมืองในความรับผิดชอบของ ป.ป.ช."

9 ก.ย. 57 ประธานทีดีอาร์ไอ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว
http://prachatai.org/journal/2014/09/55442