ประภาส ปิ่นตบแต่ง

"กรอบโครงความคิดหลัก หรือพิมพ์เขียวของนักอุตสาหกรรมปฏิรูปคือ มองปัญหาประชาธิปไตยอยู่ที่ชาวบ้านผู้โง่ งก ข้อเสนอทั้งหลายจึงล้วนตั้งอยู่การดึงเอาอำนาจออกจากชาวบ้าน ข้อเสนอเหล่านี้ผุดขึ้นมาเรื่อยๆ เดี๋ยวจะมีเลือกตั้งแบบสัดส่วนอาชีพหรืออาจจะถึงวิธีสรรหากันแบบสภาที่ปรึกษาฯ หรืออาจจะได้ยินสภากระจกกันอีกครั้ง"

13 ต.ค.57, กล่าวถึงข้อเสนอลดจำนวน ส.ส. จากการเลือกตั้งเหลือจังหวัดละคน
https://www.facebook.com/prapart.p/posts/955268857822733