พรเพชร วิชิตชลชัย

“การยื่นเรื่องถอดถอนมายัง สนช. นั้น หากพบว่าสำนวนนั้นๆ สมาชิกวุฒิสภา มีอำนาจพิจารณา สนช. ก็ต้องมีอำนาจในการพิจารณาเช่นกัน”

15 ต.ค.2557 ประธานสนช. กล่าวหลัง ป.ป.ช.ส่งสำนวนการถอดถอนอดีตนายกฯ ประธานรัฐสภาและวุฒิสภา
http://prachatai.org/journal/2014/10/56012