กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา

"เราเชื่อกันจริง ๆ หรือครับว่าเราจะผลักจะดันอะไรอย่างเป็นผลในทางปฏิบัติจริง นอกจากบรรจุคำพูดหรูไว้ในเอกสารปฏิรูปอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไรเราจะจึงจะสรุปได้ว่า เราเพียงเข้าไปเป็นเครื่องตกแต่งของพิธีกรรมรักษาอำนาจไม่เป็นธรรมที่ไม่ยอมรับอำนาจของประชาชนแม้แต่น้อยนิด"

ความตอนหนึ่งจาก จม.ถึงท่าทีทางการเมืองของเพื่อนในแวดวงNGos
http://prachatai.org/journal/2014/11/56376