ชวน หลีกภัย

“ผมยืนยันว่าประชาธิปไตยเราก้าวหน้ากว่าทุกประเทศในอาเซียน เราอยู่ระดับแนวหน้า เรามีอุบัติเหตุเท่านั้นเอง เมื่อเราผ่านอุบัติเหตุที่ทำให้สะดุดล้มลงไป ผมเชื่อว่าเราต้องไปไกลกว่าทุกประเทศ.."

7 พ.ย.57 ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
http://www.thaipost.net/news/081114/98703