พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์

"..กฎอัยการศึกไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนดี.."

แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย 1 ธ.ค.2557
http://prachatai.org/journal/2014/12/56767