มาร์ค เคนท์

"ถ้าคุณจะมีกระบวนการปฏิรูป มันสำคัญที่ประชาชนจะต้องได้เสนอความเห็นของพวกเขา นี่เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนา ให้ผู้คนได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นในสิ่งต่างๆ และมันจะช่วยในการปรองดองระยะยาวอีกด้วย"

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย 27 พ.ย. 57
http://prachatai.org/journal/2014/12/56817