เอนก เหล่าธรรมทัศน์

"ผมยืนยันอีกครั้งว่า เรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผม แนวทางจะทำกันแบบไหน อย่างไร ก็เป็นเรื่องของผู้มีอำนาจ คุณลองไปถามคนที่ติดคุก คนที่ลำบากดูว่าอยากให้นิรโทษกรรมหรือไม่ ไม่ต้องมาถามผม”

ในฐานะประธานคณะอนุ กมธ. พิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ คณะที่ 10 ว่าด้วยการสร้างความปรองดอง 5 ธ.ค.57
http://www.thairath.co.th/content/467463