เกษียร เตชะพีระ

"การคลานเข่าบนพื้นถนนปูนไม่ใช่วิถีกุลสตรีอะไรทั้งสิ้น แต่เป็นการลงโทษแบบศักดินาที่ไม่เคารพและคำนึงถึงสิทธิเหนือร่างกายของผู้ถูกลงโทษที่ด้อยกว่า ทั้งยังเอามาปรับประยุกต์ใช้ตามใจโดยพลการอันส่อเจตนาจะสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวเกินกว่าเหตุให้แก่นักเรียนหญิงเหล่านั้นมากกว่าใดอื่น ทั้งที่ยกเลิกระบบนี้ไปตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้ว"

กล่าวถึงกรณีมีการลงโทษนักเรียน 'คลานเข่า' หลังมาสาย โดยครูอ้างเป็น 'วิถีกุลสตรี'
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205445429158050