ณัฐนันท์ วรินทรเวช

"ฉันจะยังคงตั้งคำถามต่อไป
เสรีภาพทางความคิดต้องมีอยู่คู่สังคมแห่งนี้
หากไร้ซึ่งเสรีภาพ..สังคมก็ไร้ซึ่งอนาคต"
นักเรียนมัธยมปลายและเลขาธิการกลุ่ม 'การศึกษาเพื่อความเป็นไท' กล่าวในแถลงการณ์ชี้แจงกรณีถูกงดออกรายการร่วมกับประธาน สปช. หลังตั้งคำถามประเด็นการยึดอำนาจ
http://prachatai.org/journal/2015/01/57341