6 องค์กรภาคประชาสังคม

"ชุดกฎหมายเหล่านี้โดยเนื้อแท้ ไม่ใช่กฎหมาย “เศรษฐกิจดิจิทัล” แต่เป็นชุดกฎหมายความมั่นคง"

1 ในข้อสังเกตต่อชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 10 ฉบับ ที่ ครม.อนุมัติเห็นชอบในหลักการ
http://prachatai.org/journal/2015/01/57387